ZGŁOSZENIE

Do udziału w warsztatach można zgłosić się, wypełniając poniższy formularz online lub pobierając wersję w formacie PDF i przesyłając go na adres e-mail:
workshops@it-professional.pl lub numer faksu: 71 798 48 48

Pobierz formularz PDF

Koszt uczestnictwa 1 osoby w ofercie FIRST MINUTE przy zgłoszeniach nadesłanych do 11 października wynosi 590 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju 2 lub 3-osobowym (dopłata do pokoju 1-osobowego 150 zł) oraz imienne certyfikaty uczestnictwa w warsztatach. Przy zgłoszeniach nadesłanych po 11 października 2019 r. koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 750 zł. Liczba miejsc ograniczona.

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania niniejszego oświadczenia, tzn. kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Uczestnik

Dane odbiorcy

Dane nabywcy (jeśli inne niż powyżej)

Zakwaterowanie

Pokój dwuosobowy lub trzyosobowy (bez dopłaty)Pokój jednoosobowy (dopłata 150 zł)Bez zakwaterowania

Koszt uczestnictwa

Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.Firma lub osoba fizyczna (VAT 23%)

Do zapłaty

Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.

Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w warsztatach na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w warsztatach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed warsztatami. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem warsztatów lub niezgłoszenia się uczestnika na warsztaty zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.